เพื่อสังคม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี จังหวัดนครปฐม

 

ร่วมสนับสนุนมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยชาวบ้าน ตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอุยธยา

ร่วมกิจกรรมทำกระสอบทรายต้านภัยน้ำท่วม

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัดราษฏร์สามัคคี จังหวัดนครปฐม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน