Solar Farm Thailand

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนศ.จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ของ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ขนาดกำลังการผลิตรวม 34.25 MWp.

โดยมี นายพรชัย จำนงเดช (กรรมการผู้จัดการโซลาร์ต้า) ให้การต้อนรับ และนายรพีพล ชาญพานิชย์ (วิทยากร และผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแลงาน O&M) บรรยายสรุป ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการโซลาร์ต้า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

S__29941773.jpg

 ตัวแทนนักศึกษามอบของที่ระลึกแด่คุณพรชัย จำนงเดช (กรรมการผู้จัดการโซลาร์ต้า)

 

Sasin_๑๘๐๓๑๐_0062.jpg

 

Sasin_๑๘๐๓๑๐_0078.jpg

 

Sasin_๑๘๐๓๑๐_0016.jpg

 

S__29941790.jpg

 

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไทรทอง)

 

ไทรทอง.JPG