BGYSP Operation & Maintenance

O&M

BGYSP_0.jpg

 โครงการบี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ (59.7 เมกะวัตต์)

                     โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด กับ บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 59.7 เมกะวัตต์ จำนวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2558 และเริ่ม COD ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปลายปี 2558 โดยมี บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ควบคุม ดูแลรักษาโครงการ ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการดังนี้

 

  • โครงการไทรหลวง 2           ขนาดกำลังการผลิต     8.0     MWp

  • โครงการไทรหลวง 3           ขนาดกำลังการผลิต     8.0     MWp

  • โครงการไทรหลวง 9           ขนาดกำลังการผลิต     7.2     MWp

  • โครงการไทรหลวง 10         ขนาดกำลังการผลิต     7.5     MWp

  • โครงการไทรใหญ่หน้า         ขนาดกำลังการผลิต     8.0     MWp

  • โครงการไทรมะนาว             ขนาดกำลังการผลิต     8.0     MWp

  • โครงการไทรพุทธา              ขนาดกำลังการผลิต     8.0     MWp

  • โครงการไทรเสนา 2             ขนาดกำลังการผลิต     5.0     MWp

Year
2015
Area
จังหวัดนครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
COD
2558
Estimated Energy Production
59.7 MWp
solarcon