Yanhee Solar Rooftop (Pilot Project) O&M

O&M

logo yh.jpg

โครงการยันฮี โซลาร์ รูฟท็อป Pilot Project ( 760.12 กิโลวัตต์) 

                    โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยบริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 760.12 กิโลวัตต์ จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี โครงการเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2560 และเริ่ม COD ในกลางปี 2560 โดยมี บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ควบคุม ดูแลรักษาโครงการ ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้ 

 

 • โครงการหอครอบครัว              ขนาดกำลังการผลิต       9.92     kWp

 • โครงการยันฮีอพาร์ทเม้นท์ 1    ขนาดกำลังการผลิต     29.45     kWp

 • โครงการหอเฟื่องฟ้า                ขนาดกำลังการผลิต     18.60     kWp

 • โครงการหอเทคโน                  ขนาดกำลังการผลิต     29.45     kWp

 • โครงการหอพักบวร                  ขนาดกำลังการผลิต     39.06     kWp

 • โครงการหอแคทรียา                ขนาดกำลังการผลิต     23.56     kWp

 • โครงการหอยาอินไทย              ขนาดกำลังการผลิต     33.48     kWp

 • โครงการแพทย์แผนไทย           ขนาดกำลังการผลิต     18.60     kWp

 • โครงการเมดโดซิน                   ขนาดกำลังการผลิต       9.92     kWp

 • โครงการโรงพยาบาลยันฮี         ขนาดกำลังการผลิต   488.56     kWp

 • โครงการตึกอายุรวัฒน์              ขนาดกำลังการผลิต     24.80     kWp

 • โครงการ Inter 10                    ขนาดกำลังการผลิต       4.96     kWp

 • โครงการหอพวงชมพู                ขนาดกำลังการผลิต     29.76     kWp

Year
2017
Area
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
COD
2560
Estimated Energy Production
760.12 kWp
solarcon