MEGA Bangna Solar Rooftop (O&M)

O&M

209.jpg

โครงการเมกาบางนา ( 1,000 กิโลวัตต์) 

                    โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยบริษัท เอสเอฟ ดิเวลอปเมนท์ จำกัO&Mด กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,000 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ COD ในปี 2556 โดยมี บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ควบคุม ดูแลรักษาโครงการ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน  

Year
2013
Area
จังหวัดสมุทรปราการ
COD
2556
Estimated Energy Production
1,000 kWp
solarcon