SLS Operation & Maintenance

O&M

Logo Solasa.jpg

โครงการโซลาร์ซ่าร์ (8 เมกะวัตต์) 

                          โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท โซลาร์ซ่าร์ จำกัด เกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม โครงการเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2558 และเริ่ม COD ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปลายปี 2558 โดยมี บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ควบคุม ดูแลรักษาโครงการ ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

  • โครงการไทรหลวง 1     ขนาดกำลังการผลิต     8.0    MWp

Year
2015
Image album
Area
จังหวัดนครปฐม
COD
2558
Estimated Energy Production
8.0 MWp
solarcon